Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon :

Modern ticaret d�nyas�n�n nihai kararlar� �����nda ulusal bir marka yaratarak, t�ketici beklentilerinin daima �n�nde olma stratejisiyle ve ihtiya�lar�na y�nelik uygulamalar geli�tirerek g�vendi�imiz �r�n ve markalarla y�ksek katma de�er yaratmakt�r.
Misyonumuz :

Bobak End�stri olarak m��teri odakl�, topluma ve �evreye duyarl�, g�venilir ve yenilik�i yap�s�yla kaliteli �r�nlerden olu�an geni� �r�n gam�yla, ya�am standartlar�n� artt�rmada �nc� olmakt�r.

Sosyal Medya'da Biz

  • Organize Sanayi B�lgesi 4. Cadde No: 18 Melikgazi / KAYSER�

  • 0543 553 40 04