Bizden Haberler
24
Ara

Web sitemiz yenilendi...
Yapt���m�z hizmetlerin ve �r�n g�rsellerinin yer ald��� web sayfam�z art�k daha g�ncel ve daha anla��l�r �ekilde yay�na ba�lam��t�r.

20
Ara

Ocak gruplama da son teknoloji...
Ankastre ocak gruplama hizmetimiz de yeni kullan�lan teknolojilerimizle hizmetimize devam ediyoruz.

Ocak Gruplama
 • Gruplama Hizmeti

  Yurti�i ve yurt d���nda bir �ok firman�n ankastre ocaklar�nda gruplama konusun da ��z�m ortakl��� yapmaktay�z.

 • Ba�lant� Ekipmanlar�

  Ankatres ve gazl� ocaklar i�in gerekli olan ba�lant� ekipmanlar� da firmam�z b�nyesinden temin edilebilmektedir.

  Referanslar

  Sosyal Medya'da Biz

  • Organize Sanayi B�lgesi 4. Cadde No: 18 Melikgazi / KAYSER�

  • 0543 553 40 04